GDPR - Tofta Bygg AB

Policy avseende integritet och personuppgifter

180524
Kunder och Leverantörer

Allmänt samt kontaktuppgifter

Denna policy avseende integritet och policy beskriver hur Tofta Bygg AB, Järnvägsvägen 2, 432 95 Varberg, tel. 0340-621488 org nr 556381-7880, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
Tofta Bygg AB är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Kunder

Uppgifterna använder vi huvudsakligen för att kunna fullfölja avtalen vi har med dig/er som kunder för att tillhandahålla tjänster och material. Personuppgifterna behandlas också i syfte att möjliggöra kundvård, kundservice, fakturering, ansökan om ROT i förekommande fall, möjliggöra kommunikation via post, epost och telefon. Vi använder även uppgifterna för att följa tillämplig lagstiftning till exempel bokföringslagar.
De uppgifter som Tofta Bygg AB samlar in och behandlar om dig som kund är:

Namn
Adress
Telefonnummer
E-post
Personnummer
Kundnummer
Order/fakturanummer
Fastighetsbeteckning

Tofta Bygg AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom våra leverantörer av material och tjänster endast i syfte att fullgöra avtal med dig som kund.
Personuppgifter kan även lämnas ut av Tofta Bygg AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter samt för att tillvarata Tofta Bygg AB:s rättsliga intressen.
Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part.
Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.
Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, rätta dina uppgifter, radering av dina uppgifter (om det inte finns lagkrav som kräver att vi inte omedelbart får radera dina uppgifter såsom exempelvis skattelagstiftning och bokföringslagstiftning), rätt till begränsning av behandling, rätt till dataportabilitet, rätta att invända.
Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Leverantörer

Det är enbart uppgifter om fysiska personer som är personuppgifter.
Vi kan på Tofta Bygg AB ibland behöva begära personuppgifter från dig som leverantör.
Du som har enskild firma har ett organisationsnummer som utgörs av ditt personnummer, det är en personuppgift och ska hanteras som sådan.
Uppgifterna använder vi huvudsakligen för att kunna fullfölja avtalen vi har med dig/er som leverantörer.
Personuppgifterna behandlas också i syfte att möjliggöra kommunikation via post, epost och telefon.
Vi använder även uppgifterna för att följa tillämplig lagstiftning till exempel bokföringslagar.
En rättslig förpliktelse vi har är personalliggare där vi för att kunna fullgöra vår förpliktelse måste registrera personuppgifter.
De uppgifter som Tofta Bygg AB samlar in och behandlar om dig som leverantör är:

Namn
Adress
Telefonnummer
E-post
Personnummer

Tofta Bygg AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom våra kunder och andra leverantörer för att säkerställa avtal mellan oss och dig som leverantör. Personuppgifter kan även lämnas ut av Tofta Bygg AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter samt för att tillvarata Tofta Bygg AB:s rättsliga intressen.
Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part.
Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.
Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, rätta dina uppgifter, radering av dina uppgifter (om det inte finns lagkrav som kräver att vi inte omedelbart får radera dina uppgifter såsom exempelvis skattelagstiftning och bokföringslagstiftning), rätt till begränsning av behandling, rätt till dataportabilitet, rätta att invända.
Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.